An Trí đặt nền móng xây dựng Trung tâm thương mại Vincom + Nam Đàn

An Trí đặt nền móng xây dựng Trung tâm thương mại Vincom + Nam Đàn

Tháng 12/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng An Trí thi công san ấp mặt bằng dự án Trung tâm thương mại Vincom + Nam Đàn (Nghệ An).

 

 

Ảnh: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng An Trí tham gia Lễ động thổ Dự án Trung tâm Thương mại Vincom + Nam Đàn

 

 

Ảnh: Cán bộ An Trí theo dõi và ghi chép thông tin về các chuyến xe chở đất, cát vào công trường

 

 

Ảnh: Trung tâm Vincom + Nam Đàn được xây dựng tại khu đất trống nằm cạnh Nhà thi đấu thể thao Nam Đàn

 

 

Ảnh: Huy động máy móc để san lấp mặt bằng

 

 

Ảnh: Cổng công trường dự án Trung tâm Vincom + Nam Đàn

 

 

Ảnh: Sau khi hoàn thiện quá trình san lấp