Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng An Trí

56 Phạm Tiêm - Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Tư vấn

Tư Vấn

 

 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng An Trí sẽ đảm bảo giúp cho khách hàng – chủ đầu tư xây dựng – tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành.

 

 

 

 • Tư vấn cho chủ đầu tư biện pháp thi công phù hợp.
 • Giúp Chủ đầu tư lập, xem xét, đánh giá các tiêu chí đánh giá lựa chọn các nhà thầu.
 • Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của các nhà thầu
 • Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu
 • Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng xây dựng của các nhà thầu khác đã ký kết với chủ đầu tư.
 • Đánh giá hiện trạng của việc thực hiện các dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án.
 • Xem xét, kiểm tra, hiệu chỉnh tiến độ thực hiện dự án của các nhà thầu
 • Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế và thi công xây dựng, đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.
 • Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu và yêu cầu các nhà thầu co biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ với chủ đầu tư.
 • Báo cáo tiến độ của nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư, đánh giá tình hình chất lượng của dự án
 • Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu cuả dự án
 • Giúp chủ đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án
 • Giúp chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký
 • Kiểm tra, báo cáo tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án
 • Giúp chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công
 • Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án
 • Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của các nhà thầu

 

Với nhiều đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo đặt lợi ích của chủ đầu tư lên hàng đầu, hỗ trợ chủ đầu tư một cách nhiệt tình và nhanh nhẹn nhất.