Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng An Trí

56 Phạm Tiêm - Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Nhân lực

Nhân lực

 

Muốn có chất lượng công trình, công nhân phải qua đào tạo nghề. Một trong những yếu tố quan trọng khi đào tạo công nhân là xây dựng cho họ đạo đức nghề nghiệp. Phải gắn trách nhiệm và lương tâm người thợ với sản phẩm họ làm ra. Hiểu được điều này, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng An Trí đã thay đổi chế độ đãi ngộ, phương pháp và mục tiêu đào tạo nghề cho công nhân xây dựng.

 

Khâu tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn nhằm quản lý chất lượng rất phụ thuộc vào yếu tố con người. Con người ở đây là nhà quản lý xây dựng, kiến trúc sư, quản lý dự án, kỹ sư và đặc biệt là công nhân xây dựng. 

 

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giàu kinh nghiệm và luôn cầu tiến, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng An Trí hoàn thành với mọi công trình với năng lực và tinh thần chịu trách nhiệm cao.