Địa Chỉ: 56 Phạm Tiêm - Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh                           

Hồ sơ Năng lực Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng An Trí