0984.370.246

Email: antrijsc@gmail.com

Website: www.antri.vn

Chất lượng

Chất lượng

 

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thông qua tiền kiểm (thẩm định thiết kế xây dựng) và hậu kiểm (kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, vận hành). Kết quả là tình hình chất lượng công trình đã được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng An Trí đảm bảo chất lượng của từng công trình với mục tiêu dùng Trí tuệ để mang tới sự An toàn, đặt con người lên trên hết.